Հայ Մայրեր

Բարեգործական Հասարակական Կազմակերպություն


Հաշվետվություն

2020 թվական 

Առաջին եռամսյակ 

Նվիրատվություններ

Ծախսեր

 

Երկրորդ եռամսյակ

Նվիրատվություններ

Ծախսեր

 

2019 թվական 

Առաջին եռամսյակ 

Նվիրատվություններ

Ծախսեր

 

Երկրորդ եռամսյակ 

Նվիրատվություններ

Ծախսեր

 

Երրորդ եռամսյակ 

Նվիրատվություններ

Ծախսեր

 

Չորրորդ եռամսյակ 

Նվիրատվություններ

Ծախսեր

 

2018 թվական 

Առաջին եռամսյակ

Նվիրատվություններ 

Ծախսեր

 

Երկրորդ եռամսյակ 

Նվիրատվություններ 

Ծախսեր

 

Երրորդ եռամսյակ

Նվիրատվություններ

Ծախսեր

 

Չորրորդ եռամսյակ 

Նվիրատվություններ

Ծախսեր

 

2017 թվական

Առաջին եռամսյակ 

Նվիրատվություններ

Ծախսեր

 

Երկրորդ եռամսյակ 

Նվիրատվություններ

Ծախսեր

 

Չորրորդ եռամսյակ 

Նվիրատվություններ

Ծախսեր

 

2015 թվական 

Նվիրատվություններ

Ծախսեր

 

2014 թվական 

Նվիրատվություններ

Ծախսեր

 

2013 թվական 

Նվիրատվություններ

Ծախսեր